Sponsors/Partners

De Fanfakids houden van reizen en andere kinderen en culturen te ontdekken, zowel binnen als buiten Europa. Samenwerken met kinderen die een soortgelijke interesse hebben is een mooie manier om elkaar te leren kennen en om van elkaar te leren. In het verleden hebben ze reeds samengewerkt met kinderen uit België, Ghana, Italië, Guinée, Frankrijk en Benin. Ook naar Zwitserland, Marokko en Togo zijn ze al geweest. Jaarlijks gaan ze ook op stage in Destelheide, Dworp.

Voor al deze projecten zoeken we constant naar financiële middelen. Elk beetje helpt om een kind mee op stage te laten gaan, of te laten deelnemen aan een internationaal project. Maar ook met nieuw materiaal, zoals trommels, kleine percussie-instrumentjes, stokken en vellen of nieuwe kostuums kan je ons blij maken…

Elk beetje helpt, op rekeningnummer BE10 5230 8029 9204 van Centrum West-D’Broej mag je ons zeker verderhelpen. Vermeld wel ‘Centrum West/Fanfakids’.

Vanaf 40 € kunnen we een fiscaal attest bezorgen, maar stuur dan eerst een mail want dan is er een andere procedure en rekeningnummer.

Europees Solidariteitskorps

Elk jaar nodigt Centrum West-D’Broej 1 vrijwiliger uit in het kader van het Europees Solidariteits Corps om mee te werken aan onze projecten.

Ook kunnen jongeren van ons jeugdhuis een jaar naar het buitenland om elders te gaan meedraaien en ervaringen op te doen.

Website

MetX Moving Music

Artistieke omkadering, boekingen, promotie, …

Artiesten die Fanfakids doorheen de jaren muzikaal hebben begeleid:

Jo Zanders, Louis Favre, Nico Chkifi, Veronica Campos

Website

Centrum West-D'Broej

Centrum West is een van de 8 jeugdwerkingen van vzw D’Broej in Brussel, aan de Zwarte Vijvers in Molenbeek.

Jeugdwerker Bart Nagels coacht al die jaren de kinderen, organiseert de repetities, optredens, stages en uitwisselingsprojecten ….

Website

Trooper

Trooper mee voor Fanfakids.

Veel webshops, bookingsites, doen mee. Bestel via Trooper en zonder dat het jouw 1 cent extra kost, sponsor je ons mee.

Check www.trooper.be/fanfakids

Website

VGC

D’Broej wordt structureel gesubidieerd door VGC Jeugd

Website

Vlaamse Gemeenschap

Met-X Moving Music wordt vooral gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Website

BROM

Centrum West – D’Broej maakt deel van het netwerk Brede School Molenbeek

Website

Amateo

Fanfakids participeert aan pionier projecten van the European Network for Active Participation in Cultural Activities

Website

Cultuur in Molenbeek

Cultuur in Molenbeek steunt onze Zinneke-projecten

Website

Growfunding Bxl

Fanfakids went strange again! met de hulp van Growfunding Bxl

Website

Koning Boudewijnstichting

KBS steunde ons reeds via het Fonds Baillet Latour en het Koningin Mathilde Fonds ‘Music Connects’

Website

Zinneke

Fanfakids zijn ontstaan tijdens de eerste Zinneke Parade in 2000 en hebben sindsdien geen enkele editie gemist.

Website

Vierwinden Basisschool

2016-2020: Wekelijkse middagateliers Fanfakids en samenwerking met de Majorettekes.

Website

De Klimpaal

2017-2020: Wekelijkse middagateliers Fanfakids.

Website

Ket & Co

2020-2021: Wekelijkse middagateliers Fanfakids.

Website

GBS de Windroos

2020-2021: Wekelijks middagateliers Fanfakids.

Website

IBO de Verliefde Wolk

In IBO Vierwinden repeteren we 2 keer per week.

Website

Urban Center Brussels

Samen organiseren we workshops Urban Dance en Drumming.

Website

Sint Joris Basisschool

2020-2021: Wekelijks middagateliers Fanfakids.

Website

Brede School Nieuwland

Website